Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη-ν.3896/2010

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα διακρίσεων λόγω φύλου

Σύμφωνα με το νόμο 3896/2010, ο Συνήγορος του Πολίτη δρα  προληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας για την ισότητα των ευκαιριών στην απασχόληση για τα δύο φύλα. Σε περίπτωση καταγγελίας για διάκριση λόγω φύλου, η έρευνα δύναται να συνεχίστεί και μετά την προσφυγή του ενδιαφερόμενου στη Δικαιοσύνη.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή