Ραδιοφωνικά μηνύματα για την ισότητα των φύλων

Ραδιοφωνικά μηνύματα για την ισότητα των φύλων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» δημιούργησε ραδιοφωνικά μηνύματα, τα οποία αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα ισότητας των φύλων και θα μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δράση, είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή