«Πρόσκληση συμμετοχής στα δίκτυα συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών σε θέματα διακρίσεων»

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε

Στόχος του δικτύου είναι η βελτίωση της επαφής του ΣτΠ με όσους βιώνουν διακρίσεις, η αμοιβαία πληροφόρηση για τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η παροχή διαθέσιμης εξειδικευμένης ενημέρωσης ως προς την κατάλληλη πρόσβαση των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων στις αρμόδιες αρχές.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή