Δημοτολογική Τακτοποίηση των Ελλήνων Τσιγγάνων

Δημοτολογική Τακτοποίηση των Ελλήνων Τσιγγάνων

Περιγραφή

Πολίτες τσιγγανικής καταγωγής ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ  προκειμένου να τους χορηγηθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Το ειδικότερο πρόβλημα που επισήμαναν στην αναφορά τους σχετιζόταν με την απουσία πρόβλεψης για την εγγραφή αδήλωτων τσιγγάνων στα δημοτολόγια, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες στη δημοτολογική τους τακτοποίηση, γεγονός που επηρεάζει σειρά δικαιωμάτων που την προϋποθέτουν και δυσχεραίνει όλο το φάσμα συναλλαγών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας με τη διοίκηση. Το γεγονός αυτό, μολονότι δεν εμπίπτει stricto sensu στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.3304/2005 και συγκεκριμένα, στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. η΄ που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής κατά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται  συναλλακτικά στο κοινό, αναδεικνύει τη δομική διάσταση του προβλήματος και την ανάγκη ειδικής ρύθμισης. Ο ΣτΠ εκπόνησε το έτος 2009 Ειδική Έκθεση με θέμα «Δημοτολογική Τακτοποίηση των Ελλήνων Τσιγγάνων», περίληψη της οποίας περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διακρίσεων του έτους 2009, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. Το έτος 2010, ο ΣτΠ επανήλθε με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας τις απόψεις του Υπουργείου για το ζήτημα. Το Υπουργείο με έγγραφη απάντηση ενημέρωσε την Αρχή  ότι οι προτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Δράσης για του Ρομά που αναμένεται να κατατεθεί στο τέλος του έτους 2011. Στο πλαίσιο διερεύνησης των ατομικών αναφορών που κατατέθηκαν στο ΣτΠ το τρέχον έτος, αυτές είχαν επιτυχή επίλυση, μετά την παροχή υποδείξεων προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (υποθέσεις 1279/2009, 1280/2009, 1281/2009 και 1282/2009, Φ 132425/10, Φ 134114/10).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή