Η αναρρωτική άδεια που σχετίζεται με κύηση και λοχεία παύει να έχει δυσμενείς συνέπειες για τις υπαλλήλους του δημοσίου

Η αναρρωτική άδεια που σχετίζεται με κύηση και λοχεία παύει να έχει δυσμενείς συνέπειες για τις υπαλλήλους του δημοσίου, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Δημόσιος υπάλληλος κατήγγειλε ότι κατά τις κρίσεις για την επιλογή Γενικών Διευθυντών το 2010, κατατάχθηκε σε μη επιλέξιμη θέση επειδή της αφαιρέθηκαν 80 μόρια ως ποινή για τη λήψη "συστηματικά επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών". Ωστόσο, από τη διερεύνηση της αναφοράς προέκυψε ότι οι εν λόγω αναρρωτικές άδειες είχαν χορηγηθεί στην εργαζόμενη προ 18 ετών σε σχέση με επαπειλούμενη κύηση. Ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάνθηκε ότι στην περίπτωση αυτή είχε παραβιασθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την υπόθεση υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε στις 26.03.2012 εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζει ότι αναρρωτικές άδειες που έχουν χορηγηθεί σε σχέση με κύηση και/ή λοχεία δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην έννοια των συστηματικά επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών, ούτε να προσμετρώνται σε βάρος υποψηφίων για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή