Διάκριση αποτελεί το όριο ύψους στην αστυνομία

Διάκριση αποτελεί το όριο ύψους στην αστυνομία έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ όπως είχε προειδοποιήσει ο Συνήγορος

Περιγραφή

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-409/16 που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικό ερώτημα που του απηύθυνε το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα όρου προκήρυξης σχετικά με την πρόσβαση σπουδαστών στα Σώματα Ασφαλείας. Όπως είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ο Συνήγορος, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο όρος προκήρυξης σε διαγωνισμό για την κατάταξη σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως φύλου, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., αποτελεί έμμεση διάκριση δεδομένου ότι θέτει σε μειονεκτική θέση ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών. Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του ορίου ύψους στην αστυνομία, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την εξάλειψη του συνόλου των υφιστάμενων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων κατά την πρόσβασή τους στα Σώματα Ασφαλείας

Απόφαση του ΔΕΕ

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή