Γονική άδεια ανατροφής τέκνου στους πατέρες στρατιωτικούς

Χορήγηση γονικής άδειας ανατροφής τέκνου και στους πατέρες στρατιωτικούς

Περιγραφή

Πατέρες στρατιωτικοί κατήγγειλαν στο Συνήγορο του Πολίτη ότι η υπηρεσία τους, βάσει ειδικών διατάξεων, δεν τους χορηγεί μειωμένο ωράριο ή γονική άδεια ανατροφής τέκνου όπως στο υπόλοιπο δημόσιο. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η ειδική αυτή ρύθμιση αντίκειται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την ισότητα των φύλων και ζήτησε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εξετάσει την τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης με τρόπο ώστε να δικαιούνται γονική άδεια και οι πατέρες γονείς. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανταποκρίθηκε γνωστοποιώντας προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας χορηγείται γονική άδεια ανατροφής τέκνου 9 μηνών στο θύλη και άρρεν μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό του Υπουργείου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή