Γονική άδεια σε πατέρες-μέλη Διδακτικού Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για τη χορήγηση γονικής άδειας και σε πατέρες μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, υιοθετώντας τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Περιγραφή

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αρνήθηκαν να χορηγήσουν άδειες ανατροφής τέκνου σε δύο πατέρες, μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού (ΔΕΠ), επικαλούμενα τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι εν λόγω διατάξεις εφόσον επιφυλάσσουν το δικαίωμα της γονικής άδειας μόνο στις μητέρες μέλη ΔΕΠ, περιέχουν ρυθμίσεις που συνιστούν άμεση διάκριση λόγω φύλου. Αφού παρενέβη με την αποστολή ειδικών εγγράφων στα ΑΕΙ και στο Υπουργείο Παιδείας, α) τα δύο ΑΕΙ χορήγησαν τις άδεις που είχαν ζητήσει τα μέλη τους, β) το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ζήτησε από τους Πρυτάνεις και Προέδρους Διοικουσών Επιτροπών όλων των Πανεπιστημίων, να χορηγούν τις γονικές άδειες αδιακρίτωνς φύλου αφενός και να τροποιοίησουν το συντομότερο δυνατόν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τους αφετέρου ώστε να μην αντικεινται στις διατάξεις του ν. 3488/2006 για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή