Έξοδα κίνησης κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας

Έξοδα κίνησης με ενιαίο και τακτικό χαρακτήρα καταβάλλονται και κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Εργαζόμενη στον Μουσικό Οργανισμό του Δήμου Δράμας κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι ο Μουσικός Οργανισμός της ζήτησε να επιστρέψει το ποσό που είχε λάβει ως έξοδα κίνησης κατά τη διάρκεια της εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού. Επιπρόσθετα η υπηρεσία της την ενημέρωσε ότι δε δικαιούται έξοδα κίνησης ούτε κατά τη διάρκεια τρίμηνης άδειας για ανατροφή τρίτου παιδιού. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι αφενός τα έξοδα κίνησης έχουν αποκτήσει χαρακτήρα ενιαίου τακτικού επιδόματος νοούμενου ως προσαύξηση του μισθού αφετέρου η απουσία από την εργασία υπαλλήλου λόγω άσκησης του νόμιμού του δικαιώματος στην άδεια ανατροφής παιδιού δεν μπορεί να θεωρηθεί αδικαιολόγητη,  αντιθέτως λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας σύμφωνα και με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Συνεπώς δεν δικαιολογείται η περικοπή εξόδων κίνησης κατά τη διάρκεια γονικών αδειών, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται και στις διατάξεις του ν. 3488/06 για την ισότητα των φύλων. Κατόπιν αυτών των διαπιστώσεων ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την ανάκληση της σχετικής απόφασης του Μουσικού Οργανσιμού του Δήμου Δράμας και την τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας έτσι ώστε να διατηρούνται τα έξοδα κίνησης στις αποδοχές των υπαλλήλων των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια χρήσης δικαιώματος γονικής άδειας, αλλά και τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης της ρύθμισης αυτές σε άλλες γονικές άδειες.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή