Θέση και επίδομα ευθύνης κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου

Παύση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ από θέση ευθύνης κατά τη διάρκεια άδειας ανατροφής τέκνου

Περιγραφή

Υπάλληλος των ΕΛΤΑ  κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα της Προϊσταμένης με παράλληλη επίπτωση τη στέρηση του σχετικού επιδόματος ευθύνης, κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη στάση των ΕΛΤΑ παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών του ν. 3488/2006 και αφού παρενέβη, η υπηρεσία  προέβη σε διαδικασίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και αποκατάστασης των δικαιωμάτων της αναφερόμενης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή