Προβλήματα κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού σε δημοσίους υπαλλήλους

Προβλήματα κατά τη διαδικασία και ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού σε δημοσίους υπαλλήλους (άρθρο 4 παρ.6 του ν. 3094/03 & άρθρο 53 του ν.3528/07)

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού εξέτασε μεγάλο αριθμό υποθέσεων σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού σε δημοσίους υπαλλήλους, διαπίστωσε διάκριση λόγω φύλου σε στους συγκεκριμένους τομείς και κατέληξε στη διατύπωση προτάσεων τις οποίες απέστειλε με πόρισμα στον Υπουργό Εσωτερικών. : 1.αναδιατύπωση του άρθρου 53 παρ.3 του υπαλληλικού κώδικα, το οποίο προβλέπει αποκλεισμό του πατέρα υπαλλήλου από τη γονική άδεια ανατροφής παιδιού όταν η σύζυγος δεν εργάζεται 2. αναδιατύπωση του εδαφίου της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008 στο οποίο προβλέπεται περιορισμός του δικαιώματος για άδεια ανατροφής του πατέρα υπαλλήλου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση της συζύγου του, 3. επαναδιατύπωση της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.08 στην οποία προβλέπεται περιορισμός της διάρκειας της άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση που ο/η σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, 4. χορήγηση ολόκληρου του τμήματος της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιοριζόμενους πατέρες που έχουν ήδη παιδί κάτω των τεσσάρων ετών κατά το διορισμό τους, 5. δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου, 6. δυνατότητα έναρξης της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου αμέσως μετά τον τοκετό, όταν το δικαίωμα ασκεί πατέρας υπάλληλος.

Τέλος το πόρισμα αναφέρεται σε διοικητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου.

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή