Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου ρυθμίστηκαν ζητήματα για τις άδειες ανατροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου ρυθμίστηκαν ζητήματα για τις άδειες ανατροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διατυπώσει επανειλημμένα προς το Υπουργείο Παιδείας αιτήματα ρύθμισης εκκρεμών θεμάτων αδειών ανατροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του είχε ενημερώσει τον Συνήγορο ότι επεξεργαζόταν σχέδιο εγκυκλίου για την χορήγηση των διευκολύνσεων των άρθρων 48-54 του ν. 4075/2012 (άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών) σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε στις 05.05.2014.

Με την εν λόγω εγκύκλιο ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, το πλαίσιο εφαρμογής των διευκολύνσεων αυτών, για τους γονείς εκπαιδευτικούς, τακτικούς και αναπληρωτές.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή