Ρυθμίστηκαν ζητήματα για τις άδειες ανατροφής τέκνων των εκπαιδευτικών, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου

Άδειες ανατροφής εκπαιδευτικών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διατυπώσει επανειλημμένα προς το Υπουργείο Παιδείας αιτήματα για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούσαν τις άδειες ανατροφής των εκπαιδευτικών. Προσφάτως, το Υπουργείο Παιδείας, αποδεχόμενο τις προτάσεις του Συνηγόρου, επέλυσε πλήθος θεμάτων που εκκρεμούσαν με σχετική εγκύκλιο. Ειδικότερα, το πρώτο θέμα αφορά στην αθροιστική χορήγηση υπολοίπου αδείας ανατροφής από προηγούμενο παιδί μαζί με την άδεια ανατροφής για επόμενο παιδί. Το δεύτερο θέμα αφορά τη χορήγηση πλήρους 9μηνης άδειας ανατροφής σε πατέρα εκπαιδευτικό του οποίου η σύζυγος/σύντροφος έχει κάνει χρήση της εξάμηνης αδείας προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ. Επίσης, ρυθμίζεται η χορήγηση ενός επιπλέον τριμήνου αδείας ανατροφής για κάθε παιδί πέραν του ενός στις δίδυμες και πολύδυμες κυήσεις, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του ΣτΕ (845/2013).

Περαιτέρω, με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε την Αρχή ότι επεξεργάζεται σχέδιο εγκυκλίου για την χορήγηση των διευκολύνσεων των άρθρων 48-54 του ν. 4075/2012 (άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών) σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή