Αγγελία για πρόσληψη γραμματέα συλλόγου ανακλήθηκε λόγω πολλαπλής διάκρισης (φύλου, ηλικίας και εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής)

Αγγελία για πρόσληψη γραμματέα συλλόγου ανακλήθηκε λόγω πολλαπλής διάκρισης (φύλου, ηλικίας και εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής)

Περιγραφή

Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε καταγγελία για πολλαπλή διάκριση σε αγγελία τοπικής εφημερίδας, η οποία αφορούσε την πλήρωση θέσης γραμματέα τοπικού Συλλόγου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγγελίας, δυνατότητα πρόσληψης είχαν μόνον γυναίκες, κάτω των 35 ετών και κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας. Ο Συνήγορος επισήμανε εγγράφως στον Σύλλογο, ότι η επίμαχη αγγελία εισάγει αθέμιτη διάκριση, με τρόπο που δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα καθήκοντα της θέσης και επομένως απαγορεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 του ν.3896/2010 και 3 παρ 1 του ν.4443/2016. Ο Συνήγορος ζήτησε την απόσυρση της επίμαχης αγγελίας. Ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, ανακάλεσε την ως άνω αγγελία, παρέθεσε δε στην ανεξάρτητη αρχή τη σχετική ανάκληση, επισυνάπτοντας αυτούσιο το φύλλο της εφημερίδας, που περιείχε την ανάκληση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή