Εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας και εργαζόμενες που υπάγονται σε "ευνοϊκότερες" ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας σε όλες τις μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα που δεν ωφελούνται παραγματικά από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Περιγραφή

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξέδωσε υπουργική απόφαση ερμηνευτική  του ν.3655/2008 για την εξάμηνη παροχή προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ, με την οποία όριζε ότι στις δικαιούχες της εξάμηνης παροχής δεν συμπεριλαμβάνονται οι μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα που υπόκεινται σε ρυθμίσεις συμβάσεων εργασίας ευνοϊκότερες της ΕΓΣΣΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη αφού έγινε δέκτης σχετικών καταγγελιών ερεύνησε το θέμα, εξέδωσε πόρισμα και ζήτησε από τη διοίκηση την έκδοση ερμηνευτικών αποφάσεων ώστε: α)να χορηγείται η ειδική παροχή στις μητέρες εργαζόμενες που δεν υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ β) να μην αποκλείονται από το δικαίωμα χρήσης της εν λόγω άδειας, μητέρες εργαζόμενες που στην πράξη δεν ωφελούνται από ευνοικότερες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή