Μεταβίβαση επιχείρησης – Απασχόληση εργαζόμενης, προστατευόμενης λόγω μητρότητας, με δυσμενέστερους όρους

Μεταβίβαση επιχείρησης – Άρνηση του διάδοχου εργοδότη να συνεχίσει να απασχολεί εργαζόμενη η οποία είχε μόλις επιστρέψει από άδεια μητρότητας

Περιγραφή

Βοηθός φαρμακείου, εργαζόμενη στο ίδιο φαρμακείο επί δεκαεπτά έτη, επέστρεψε στην εργασία της μετά από την άδεια μητρότητας. Τότε, ενημερώθηκε από τον νέο ιδιοκτήτη του φαρμακείου ότι έχει γίνει αμοιβαία μετάθεση των φαρμακείων του ιδίου και συγγενικού του προσώπου και ότι, πλέον, το φαρμακείο όπου εκείνη εργαζόταν θα συνεχίσει τη λειτουργία του σε άλλο νομό, όπου και της προτάθηκε να συνεχίσει να εργάζεται. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΣτΠ για το ζήτημα αυτό. Ο ΣτΠ ερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε ότι οι ενέργειες του εργοδότη αντιτίθενται στις διατάξεις για τις υποχρεώσεις του διαδόχου εργοδότη σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης και για την προστασία της θέσης εργασίας μετά από την επιστροφή εργαζόμενης από την άδεια μητρότητας. Καθώς ο διάδοχος εργοδότης δεν μετέβαλε τη θέση του, αρνούμενος να συνεχίσει να απασχολεί την εργαζόμενη, ο ΣτΠ εισηγήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας την επιβολή προστίμου σε βάρος του εργοδότη και το πρόστιμο επιβλήθηκε από το ΣΕΠΕ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή