Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά εργαζομένης μητέρας που είχε υποβάλλει αίτηση σε τοπική υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Συγκεκριμένα η αίτησή της απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου δικαιούχοι δεν είναι οι μητέρες που εργάζονται σε μη κερδοσκοπικούς φορείς και σωματεία. Κατόπιν τούτου εκδόθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπ. Απασχόλησης, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η αίτηση της ενδιαφερόμενης. Εντούτις ο ΟΑΕΔ αρνήθηκε να εκτελέσει την απόφαση με την αιτιολογία ότι η ενδιαφερόμενη είχε επιστρέψει στην εργασία της. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε  σε όλη αυτή τη διαδικασία παρατυπίες, προβλήματα νομιμότητας και τέλος παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης. Συνεπώς ζήτησε με έγγραφό του να χορηγήσει στην ενδιαφερόμενη την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας με νέα αίτηση της καθώς και να μεριμνήσει  ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα, σε όλες τις κατα τόπου υπηρεσίες του. Η διοίκηση του ΟΑΕΔ ανταποκρίθηκε, κάνοντας δεκτές τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή