Χορήγηση από τον ΟΑΕΔ επιδόματος ανεργίας σε γυναίκες που απολύονταν κατά τη διάρκεια προστασίας λόγω μητρότητας

Χορήγηση από τον ΟΑΕΔ επιδόματος ανεργίας σε γυναίκες που απολύονταν κατά τη διάρκεια προστασίας λόγω μητρότητας

Περιγραφή

Ο ΟΑΕΔ απέρριψε το αίτημα απολυθείσας εγκύου για χορήγηση επιδόματος ανεργίας με την αιτιολογία ότι η απόλυση της είναι άκυρη (λόγω του γεγονότος της εγκυμοσύνης της). Η αναφερομένη προσέφυγε κατά της απορριπτικής απόφασης, ωστόσο η αίτηση θεραπείας της απορρίφθηκε. Παράλληλα, έκανε αναφορά προς το Συνήγορο του Πολίτη. Προσέφυγε δε με νέα αίτηση θεραπείας της και ενώπιον του ΔΣ του ΟΑΕΔ για την μεταρρύθμιση της παραπάνω απόφασης. Το ΔΣ του ΟΑΕΔ εξέδωσε απόφαση με την οποία έκανε δεκτές τις θέσεις του ΣτΠ, και αποφάσισε τη συνέχιση της εφαρμογής σχετικής εγκυκλίου στις περιπτώσεις καταγγελιών συμβάσεων εργασίας τεκουσών πριν από την πάροδο του 18μήνου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή