Διαφορετικά όρια ηλικίας σε άνδρες και γυναίκες για συμμετοχή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

Διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών μητέρων ανηλίκων τέκνων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη ο οποίος διαμαρτυρόταν για το άνισο ηλικιακό όριο που επιβλήθηκε στους άντρες (32 έτη) σε σχέση με τις γυναίκες (40 έτη) από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να είναι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από παράθεση στατιστικών και νομικών στοιχείων, έκρινε ότι η συκγεκριμένη ρύθμιση αποτελεί θετικό μέτρο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών που έχουν προκύψει στην πράξη όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση. Συνέστησε δε στον ΟΑΕΔ, να αιτιολογεί πλήρως και εμπεριστατωμένα τέτοιου είδους αποφάσεις στο μέλλον ώστε να καθίσταται δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της αναγκαιότητας και προσφορότητας ενός τέτοιου μέτρου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή