Πρόστιμο σε ξενοδοχειακή εταιρεία λόγω άρνησής της να προσλάβει εργαζόμενο με αναπηρία-χρόνια πάθηση

Πρόστιμο σε ξενοδοχειακή εταιρεία λόγω άρνησής της να προσλάβει εργαζόμενο με αναπηρία-χρόνια πάθηση, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Εργαζόμενος προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), επειδή ξενοδοχειακή επιχείρηση αρνήθηκε να τον προσλάβει σε θέση υπαλλήλου υποδοχής, λόγω του χαμηλού του αναστήματος, το οποίο οφείλεται σε αναπηρία – χρόνια πάθηση (αχονδροπλασία).

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση παραβίασε το ν. 4443/2016, που απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, και εισηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Η υπηρεσία του ΣΕΠΕ επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία, ενώ υπέβαλε και σχετική μηνυτήρια αναφορά στην οικεία Εισαγγελία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή