Παράνομος αποκλεισμός ωφελούμενης από δράση προώθησης της απασχόλησης ανέργων χωρίς να υπάρχει ιατρική κρίση περί ανικανότητας

Αποκλεισμός ωφελούμενης από δράση προώθησης απασχόλησης ανέργων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών-β΄ κύκλος

Περιγραφή

Η άρνηση τοποθέτησης άνεργης σε θέση εργασίας στο πλαίσιο δράσης απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ, για λόγους σχετικούς με το ιατρικό της ιστορικό, αλλά χωρίς να υπάρχει ιατρική κρίση περί ανικανότητας προς εργασία, συνιστά άμεση διάκριση λόγω αναπηρίας, διαπιστώνει με πόρισμά της η Αρχή. Η διοίκηση, ακολουθώντας τις συστάσεις της Αρχής, προχώρησε στην τοποθέτηση της ωφελούμενης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή