Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δημόσιο τομέα λόγω ηλικίας

Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δημόσιο τομέα λόγω ηλικίας

Περιγραφή

Υπάλληλοι του Διπλωματικού Σώματος προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενοι για κείμενη διάταξη του Κανονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 83, παράγρ. 1, εδάφιο β΄ του Ν. 2594/1998 Κανονισμός Υπουργείου Εξωτερικών), σύμφωνα με την οποία οι διπλωματικοί υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους, ενώ όσοι έχουν τον βαθμό του πρέσβη συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Κατά τη διερεύνηση των αναφορών (Ετήσια Εκθεση 2006, σ. 238,) η Αρχή απευθύνθηκε προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών σε εφαρμογή των οποίων η Ελλάδα προσάρμοσε τη νομοθεσία της περί διακρίσεων, κάθε κράτος μπορεί να επικαλεστεί λόγους γενικότερης κοινωνικής ή συνταξιοδοτικής πολιτικής για να θεσπίσει αποκλίσεις. Ζητήθηκαν, λοιπόν, οι απόψεις του Υπουργείου για τους λόγους που επιβάλλουν διαφορετικό χρόνο συνταξιοδότησης, ανάλογα με το βαθμό του διπλωματικού υπαλλήλου. Η αρμόδια διεύθυνση υποστήριξε ότι με την επίμαχη διάταξη δεν θεσπίζεται ανεπίτρεπτη διάκριση, καθόσον η διαφοροποίηση που εισάγεται, δικαιολογείται από τη φύση των επαγγελματικών καθηκόντων, η οποία υπαγορεύει την ανάγκη να προωθούνται ταχύτερα στους πρεσβευτικούς βαθμούς πρόσωπα νεώτερης ηλικίας, με ιδιαίτερα προσόντα και να αποκλείονται πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει ένα ανώτατο όριο ηλικίας, χωρίς, μέχρι τότε, να έχει πραγματοποιηθεί η προαγωγή τους στους πρεσβευτικούς βαθμούς. Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τις σταθερές της νομολογίας του Δ.Ε.Κ, βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί ότι ένα μέτρο συνιστά έμμεση διάκριση είναι το εάν περιάγει σε μειονεκτική θέση μια κατηγορία απασχολούμενων με βάση ένα χαρακτηριστικό στο οποίο βασίζεται η διαφοροποιημένη μεταχείριση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαφοροποίηση δεν αφορά την προαγωγή η μη κάποιων διπλωματικών υπαλλήλων, αλλά την υποχρεωτική συνταξιοδότηση όσων δεν προάγονται. Η προαγωγή ορισμένων ομοιόβαθμων υπαλλήλων κατ’ απόλυτη εκλογή δεν σημαίνει ότι η πρακτική της υποχρεωτική συνταξιοδότησης των υπολοίπων, πέντε χρόνια νωρίτερα, δεν συνιστά έμμεση διάκριση. Το Υπουργείο δεν αποδέχθηκε τις απόψεις της Αρχής. Ο νέος Κώδικας Οργανισμού, ωστόσο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, την άνοιξη του έτους 2007, δεν περιλαμβάνει, πλέον, διάκριση, ως προς το όριο συνταξιοδότησης, μεταξύ των υπαλλήλων που φέρουν τον πρεσβευτικό βαθμό και των υπολοίπων. Συνεπώς, το Υπουργείο Εξωτερικών συμμορφώθηκε, στην ουσία, με τις προτάσεις της Αρχής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή