Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη- νόμος 4097/2012

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάζει πλέον αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, όταν δέχεται καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου σε εργασιακά θέματα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή