Ειδική έκθεση για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις

Δελτίο τύπου: Ειδική έκθεση για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις

Περιγραφή

Η έκθεση παρουσιάζει την εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη στο διάστημα Ιούνιος 2009-Δεκέμβριος 2010 για το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε 370 αναφορές σε θέματα ισότητας των φύλων, με ποσοστό επιτυχούς επίλυσης 57%. Η πλειοψηφία των αναφορών αφορούσε την άδεια ανατροφής παιδιού  στο δημόσιο, καθώς και τη διάκριση λόγω εγκυμοσύσνης ή μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα. Προβληματική χαρακτηρίζει ο Συνήγορος του Πολίτη την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη δημόσια πολιτική καθώς και την ύπαρξη επαρκών στατιστικών στοιχείων για την τεκμηρίωση των διακρίσεων λόγω φύλου. Εν πολλοίς, οι διακρίσεις λόγω φύλου κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, εξακολουθούν να παραμένουν διαδεδομένες παρά τη σύνθετη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη στον τομέα αυτό.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή