Έξοδα κίνησης κατά τη διάρκεια γονικής άδειας

Έξοδα κίνησης με ενιαίο και τακτικό χαρακτήρα καταβάλλονται και κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας,μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε, έπειτα από προσφυγή υπαλλήλου του Δήμου, την τροποποίση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, έτσι ώστε να διατηρούνται τα έξοδα κίνησης στις αποδοχές των υπαλλήλων ΟΤΑ, κατά τη διάρκεια χρήσης του δικαιώματος γονικής άδειας. Η νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την καταβολή εξόδων κίνησης κατά τη διάρκεια της εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού και της αναρρωτικής άδειας. Παράλληλα ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη για την ατόμικη επίλυση της υπόθεσης της προσφεύγουσας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή