Παρέμβαση για την αναδιοργάνωση του ιδρύματος «Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα»

Παρέμβαση για την αναδιοργάνωση του ιδρύματος «Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα»

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, ασχολήθηκε από το 2013 και εξής με σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ιδρύματος «Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ).
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, παράγοντες που συντηρούν τη χρόνια δυσλειτουργία της μονάδας αποτελούν το μέγεθος και η κτιριακή διαρρύθμιση του κτιρίου όπου στεγάζεται, η ανομοιογένεια των φιλοξενούμενων και η σοβαρότητα των προβλημάτων τους, η μακρόχρονη παραμονή στη μονάδα κοριτσιών που ενηλικιώνονται, καθώς και προβλήματα συνεργασίας του προσωπικού, που έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών και των συμπεριφορών των φιλοξενούμενων.
Στις προτάσεις του Συνηγόρου για την άμεση βελτίωση της κατάστασης περιλαμβάνονται ο διορισμός επιστημονικού διευθυντή, η ενίσχυση της στελέχωσης της κοινωνικής υπηρεσίας, η βελτίωση της συνεργασίας και η ενίσχυση της συνοχής του προσωπικού, η επανεξέταση προβλέψεων του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, η ανάπτυξη προγράμματος εθελοντών, η προώθηση αναδοχών, η λειτουργία ομάδων και δραστηριοτήτων, και η ανάγκη διασφάλισης επαρκούς και σταθερής στελέχωσης, με στόχο την εξάλειψη του φαινόμενου της συνεχούς εναλλαγής προσώπων φροντίδας σε δομές παιδικής προστασίας. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη συνολικού μετασχηματισμού της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα», και προτείνεται η σύσταση τριών μικρότερων μονάδων, για την φιλοξενία και την ποιοτική υποστήριξη εφήβων, αλλά και για τις κοπέλες που ενηλικιώνονται και δεν είναι ακόμη έτοιμες για την αυτονόμησή τους.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή