Επικοινωνία με την ομάδα χειρισμού υποθέσεων διακρίσεων εναντίον Ρομά

Για να υποβάλετε αναφορά θα πρέπει να αποστείλετε την περιγραφή της υποθέσεως σας με τα στοιχεία επικοινωνία σας στην διεύθυσνη

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, 3ος όροφος

ή στο

fax: 213 1306 800 και 210 7292 129

ή να υποβάλετε ηλεκτρονική αναφορά μέσα από την ιστοσελίδα της Αρχής.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή