Προσωρινή αναβολή της κατεδάφισης του καταυλισμού στο Χαλάνδρι και συνεργασία για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των Ρομά

Προσωρινή αναβολή της κατεδάφισης του καταυλισμού στο Χαλάνδρι και συνεργασία για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των Ρομά

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τη νόμιμη και έγκαιρη μετεγκατάσταση των Ρομά στην ορισθείσα παρακείμενη περιοχή, πριν προχωρήσει στην κατεδάφιση του σημερινού καταυλισμού στο Νομισματοκοπείο.

Σε συνέχεια παρέμβασης της Αρχής με σχετικό της έγγραφο, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με απόφασή του την 13.05.2013, ανέβαλε την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης του καταυλισμού, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το ανωτέρω έγγραφο.

Συμπληρωματικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή