Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Eιδήσεις

Εξώφυλλο ΈκθεσηςΕτήσια Έκθεση 2006
Την Τρίτη 27 Μαρτίου, ο Συνήγορος του Πολίτη κύριος Γιώργος Καμίνης παρέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής κυρία Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη την Ετήσια Έκθεση 2006. Στις 28 Μαρτίου οργανώθηκε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δελτίο Τύπου (PDF - 112Kb), Περίληψη, Ετήσια Έκθεση

Ειδική Έκθεση για τις μεταδημοτεύσεις
Ο ΣτΠ διαπιστώνει ότι συχνά η πρακτική πολλών δημοτικών αρχών δεν εναρμονίζεται με τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται ακόμη και το κύρος των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των βουλευτών. Η έκθεση καταλήγει σε προτάσεις σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία μεταδημότευσης, τα τεκμήρια μόνιμης κατοικίας και τα εναλλακτικά μέσα απόδειξης, την αιτιολογία των απορριπτικών αποφάσεων και τον ειδικό χειρισμό σε περιπτώσεις ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
Ειδική Έκθεση

Ο ΣτΠ συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών
Με δημόσια πρόσκλησή του, ο ΣτΠ έθεσε σε λειτουργία δίκτυο αμοιβαίας ενημέρωσης με οργανώσεις, φορείς, ενώσεις και συλλογικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωμάτων και την κοινωνική στήριξη: α) των προσώπων που ζητούν πολιτικό άσυλο και β) των Ρομά (Τσιγγάνων) που διαμένουν στη χώρα. Στόχοι του δικτύου είναι η βελτίωση της επαφής των οργανώσεων με τον ΣτΠ, η αμοιβαία πληροφόρηση για τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων οδηγιών για την αποτελεσματική πρόσβαση των οργανώσεων και των εμπλεκομένων προσώπων στις αρμόδιες αρχές.

Αφίσα για παιδιά δημοτικού Ο ΣτΠ προάγει τα δικαιώματα του παιδιού
Στο πλαίσιο των δράσεων για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Παιδιού δημιούργησε σελιδοδείκτες, στους οποίους αναγράφονται τα δικαιώματα των παιδιών και σχετικές πληροφορίες για τον Συνήγορο του Παιδιού. Οι σελιδοδείκτες απεστάλησαν σε 80.000 μαθητές 1250 Γυμνασίων της χώρας. επίσης, ο Συνήγορος δημιούργησε αφίσα για παιδιά ηλικίας δημοτικού με θέμα «Έχω, έχεις, έχει... τα παιδιά έχουν δικαιώματα!»

Ειδική Έκθεση για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ
Η έκθεση, που καλύπτει την περίοδο 1998-2005, αναδεικνύει τις θεσμικές και διαδικαστικές αδυναμίες των εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Διατυπώνονται προτάσεις για τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου και προτείνεται η εκπόνηση ενός «Κώδικα Πρόσληψης Προσωπικού», ο οποίος θα θέτει το πλαίσιο των ελάχιστων προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.
Ειδική Έκθεση Περίληψη Δελτίου Τύπου

Εξώφυλλο ενημερωτικού εντύπουΕνημερωτικό έντυπο του Συνηγόρου του Παιδιού στα αγγλικά
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με ομόλογους θεσμούς στην Ευρώπη, ο Συνήγορος του Παιδιού εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο για ενήλικες στα αγγλικά.


Ο ΣτΠ στη Βουλή
Ο Συνήγορος και οι Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη εμφανίσθηκαν στις 13 Μαρτίου ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και ενημέρωσαν τα μέλη της για το έργο, τις προτάσεις και τις δραστηριότητες της Αρχής.

Ο ΣτΠ για την καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας
Στις 24 Ιανουαρίου 2007 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3500/06 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Στον νόμο περιλαμβάνεται διάταξη, στην οποία για πρώτη φορά καθίσταται αδιαμφισβήτητο ότι η σωματική τιμωρία απαγορεύεται στο πλαίσιο της ανατροφής των παιδιών. Τη ρύθμιση αυτή εισηγήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, του οποίου συντονιστής είναι ο Συνήγορος του Παιδιού. Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αναπτύσσει το Δίκτυο, προβάλλεται από τηλεοπτικούς σταθμούς σποτ (μπορείτε να το δείτε εδώ: http://www.somatikitimoria.gr/tvspotlhigh.htm). επίσης, δημιουργήθηκε η ειδική ιστοσελίδα www.somatikitimoria.gr με πληροφορίες για το Δίκτυο, τη σχετική νομοθεσία, τις σχετικές συνδέσεις κ.λπ..
Δελτίο Τύπου

 

Ο ΣτΠ για τις Διακρίσεις

Συνέντευξη

Η αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος.
Απαντά ο κύριος Αθανάσιος Ράντος, Σύμβουλος Επικρατείας

1. Στην πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 24 και 117, παρ.3 και 4 του Συντάγματος επισημάνθηκε η αναγκαιότητα πρόκρισης του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη» έναντι της «αρχής της αειφορίας», που εισήχθη στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2001. Συμμερίζεσθε αυτήν την άποψη;
Νομίζω ότι η πρόταση έχει περιορισμένη νομική σημασία : Η σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε πριν από το 2001 στηριχθεί στην έννοια της «βιώσιμης ανάπτυξης», ενώ μετά το 2001 στην έννοια της «αειφορίας» χωρίς καμμία πρακτική διαφορά. Προσωπικά προτιμώ , ως σαφέστερη, την « βιώσιμη ανάπτυξη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΣυνθΕΚ χρησιμοποιεί την «αειφόρο ανάπτυξη».

2. Πώς κρίνετε την πρόταση να τεθεί ένα χρονικό όριο (συγκεκριμένα η ημερομηνία της 11ης Ιουνίου 1975 κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το Σ.1975) ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης;
Η πρόταση αυτή μπορεί να φαίνεται ότι επιλύει, ή και όντως να επιλύει , ορισμένα πρακτικά προβλήματα που για τον μη νομικό ηχούν παράξενα. Είναι όμως, κατ’  ουσίαν, μία αδιαφοροποίητη «δασική αμνηστεία», που συνιστά συνάμα ομολογία αδυναμίας της Πολιτείας να εφαρμόσει όχι έναν απλό νόμο, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα. Η ρύθμιση αυτή επιβραβεύει και αυτούς ακόμη τους συμπολίτες μας ,οι οποίοι παραβίασαν ευθέως το Σύνταγμα, αποψιλώνοντας παρανόμως μέχρι το 1975 (κατ’ ουσίαν μέχρι το 1977) δασικές εκτάσεις ανοίγει δε αναπότρεπτα τον δρόμο για ανάλογες μελλοντικές «δίκαιες διεκδικήσεις», καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την αποτελεσματική διαφύλαξη των δασών από τους αεί προσβλέποντες σε νέες «ευνοϊκές» διευθετήσεις.

3. Θεωρείτε ορθή και σκόπιμη τη διαφοροποίηση της συνταγματικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και ειδικότερα την προτεινόμενη αλλαγή προορισμού των δασικών εκτάσεων για λόγους χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού;
Η δικαιολόγηση ή μη της διαφοροποιήσεως μπορεί να γίνει μόνον με επιστημονικά (δασοπονικά) ή και αμιγώς πολιτικά επιχειρήματα, όχι δε με νομικά. Μπορώ να επισημάνω μόνον τις νομικές συνέπειες: Ένα μεγάλο τμήμα δασικής γής, και μάλιστα το πλέον ευάλωτο –αφού τα κατά την κοινή αντίληψη δάση κινδυνεύουν λιγότερο από τις δασικές εκτάσεις, που θεωρούνται από ορισμένους ως αμελητέοι «πουρναρότοποι»- , αποστερείται εφεξής της συνταγματικής προστασίας του. Δεδομένου δε ότι η χρησιμοποίηση δασών και δασικών εκτάσεων για άλλη χρήση είναι ούτως ή άλλως επιτρεπτή, αν την επιβάλλει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, ένα είναι το κατ’ ουσίαν νέο περιεχόμενο της προτάσεως αυτής: Δόμηση σε δασικές εκτάσεις. Μαζί με την σχεδόν απεριόριστα επιτρεπόμενη και ενεργούμενη δόμηση εκτός σχεδίου, φοβούμαι ότι το μίγμα γίνεται εκρηκτικό.

4. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κάποια ειδικά προβλήματα πολιτών που θίγεται η ιδιοκτησία τους εξαιτίας του δασικού της χαρακτήρα (π.χ. μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών);
Υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει καλή πίστη ή παράβαση αρχής εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων, δύο είναι τα πραγματικά προβλήματα που ανάγονται στο παρελθόν: Δασωθέντες αγροί και οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Πρόταση και σχέδιο διατάξεων: α) Νόμος που εκδίδεται μία φορά μόνο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του Συντάγματος και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δασωθέντων αγρών. Ως δασωθέντες αγροί νοούνται αποδεδειγμένα καλλιεργούμενες μέχρι το έτος 1960 ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια απέκτησαν την μορφή δασικής έκτασης. Οι εκτάσεις αυτές  διατηρούν την γεωργική  χρήση και δεν επιτρέπεται να οικοδομηθούν. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις του νομού Αττικής. β) Νόμος που εκδίδεται μία φορά μόνο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του Συντάγματος και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δασικών εκτάσεων που αποκτήθηκαν από οικοδομικούς συνεταιρισμούς πριν από την 11-6-1975 με μη δασικές εκτάσεις του Δημοσίου, χωροταξικώς κατάλληλες για πολεοδόμηση. Η πολεοδόμηση των εκτάσεων αυτών χωρεί μόνον με τις προϋποθέσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

5. Εκτιμάτε ότι χρειάζεται αναθεώρηση το άρθρο 24 Σ. και σε ποια σημεία του;
Το άρθρο 24 πρέπει να εμπλουτισθεί με δύο αρχές, αυτονόητες για κάθε οργανωμένο και ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος : α) Να ορισθεί ρητά ότι η δόμηση και κάθε οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται μόνον σε εντός σχεδίου περιοχές ή σε ειδικά προσδιοριζόμενες για κάθε επί μέρους κατηγορία δραστηριοτήτων ζώνες και ότι όλες οι διατάξεις που επιτρέπουν το αντίθετο καταργούνται αυτοδικαίως μετά πάροδο (λ.χ.) οκταετίας από την έναρξη ισχύος  της αναθεωρημένης συνταγματικής διατάξεως.  β) Να ορισθεί ρητά  ότι όλα τα κτίσματα και κατασκευές που ανεγείρονται αυθαιρέτως μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης συνταγματικής διατάξεως κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς.

 

Υπηρεσίες ιστοσελίδας

Ο ΣτΠ εγκαινίασε δύο νέους δικτυακούς τόπους:

 • Κεντρική Σελίδα ΣτΠ για τον ΔημότηΤη θεματική ιστοσελίδα για τον δημότη με τίτλο ο Συνήγορος για τον Δημότη. Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του ΣτΠ και για τις ευρύτερες πρωτοβουλίες και δραστηριότητές του σε επιλεγμένα θέματα αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Φιλοδοξεί επίσης να βοηθήσει τους ΟΤΑ να ανταποκριθούν στο σημαντικό έργο που έχουν αναλάβει για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
  Δελτίο Τύπου 
 • Κεντρική σελίδα απο την ιστοσελίδα ΣτΠ: Φορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης ΜεταχείρισηςTην ειδική ιστοσελίδα ως Φορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης με τη φιλοδοξία ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και χρήσιμο εργαλείο όλων των ενδιαφερομένων για θέματα διακρίσεων, καθώς και πηγή ενημέρωσης της κοινωνίας πολιτών και της διοίκησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Μεταξύ άλλων, αναρτώνται πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση διακρίσεων στην απασχόληση, νομοθεσία και εγκύκλιοι, επιστημονικές παρεμβάσεις και επικαιρότητα από τη δράση της Αρχής.

 

Πορίσματα - Προτάσεις

Αποδοχή προτάσεων από τη διοίκηση

Μετά το πόρισμα του ΣτΠ για την κατάσταση του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά  και τα προβλήματα λειτουργίας του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύθηκε  για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού

Στον νέο νόμο 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής»  ενσωματώθηκαν ορισμένες από τις προτάσεις του ΣτΠ. Διαπιστώνοντας διάθεση συνεργασίας, η Αρχή επανήλθε με νέες παρατηρήσεις για την τακτοποίηση της διαμονής ορισμένων κατηγοριών αλλοδαπών με διαπιστωμένο σοβαρό δεσμό με την Ελλάδα (PDF - 173Kb) και για τη βελτίωση της διαδικασίας απέλασης (PDF - 221Kb) με γνώμονα την αποτελεσματικότητά της και την προστασία των δικαιωμάτων.

Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ  και τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ  το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο για τη συμμόρφωση των Περιφερειών σε δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επίσης:

 • εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία αποσαφηνίζεται η διαδικασία συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης ανακλητικών πράξεων του ΟΑΕΔ, για παλαιές «πράσινες κάρτες»
 • χορήγησε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπό τουρκικής ιθαγενείας και κουρδικής καταγωγής, σύζυγο ελληνίδας και πατέρα τριών ημεδαπών τέκνων, ο οποίος είχε παραιτηθεί από αίτημα ασύλου.
  Σύνοψη Διαμεσολάβησης, Δελτίο Τύπου (PDF - 46Kb)

Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ η Περιφέρεια Αττικής μετέβαλε την προηγούμενη πρακτική της σχετικά με την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας ευρωπαίων πολιτών, τα οποία έχουν μη ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ και με μέριμνα της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων κατεδαφίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές στον κοινόχρηστο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΕΟ) Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

 

Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ σχετικά με την οχληρή λειτουργία σταθμού της ΔΕΗ Α.Ε. στη Σύρο, ο Νομάρχης Κυκλάδων επέβαλε σε βάρος της ΔΕΗ πρόστιμο εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) για πρόκληση περιστατικού σοβαρής θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ η εταιρεία κρίθηκε ως "υπότροπη" σε περιστατικά υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της.
Πόρισμα - Σύνοψη Διαμεσολάβησης - Διοικητική Ανταπόκριση

ΑνεμογεννήτριεςΕκδόθηκε οικοδομική άδεια από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση Μερσίνη στον Δήμο Μυκονίων Νομού Κυκλάδων, δύο χρόνια μετά την έναρξη των σχετικών διαδικασιών και την παρέμβαση του ΣτΠ και αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε λάβει δεκατρείς (13) άδειες και εγκρίσεις.

Αποκαταστάθηκε από τον δήμο, με βάση το άρθρο 103 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) για εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, η ζημιά που υπέστη ΙΧ όχημα, λόγω καθίζησης οδοστρώματος στον Δήμο Ηλιούπολης. Η ενδιαφερόμενη πολίτις ζήτησε τη διαμεσολάβηση της Αρχής επειδή το αίτημά της είχε αρχικά απορριφθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης, με το αιτιολογικό ότι έπρεπε να έχει προηγηθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο ΣτΠ προέτρεψε τη Δημαρχιακή Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα ώστε να μην χρειαστεί η πολίτις να καταφύγει στα δικαστήρια για ένα μικρό ποσό (109,50 ευρώ).

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έκανε δεκτή πρόταση του ΣτΠ να θεωρείται επιτρεπτή η διαφήμιση της κατ’ οίκον διδασκαλίας, που ασκείται ως επαγγελματική δραστηριότητα κατόπιν σχετικής άδειας από το ΥΠΕΠΘ, λόγω έλλειψης ρητής απαγόρευσης προς τούτο από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

Δικαστική δικαίωση

Με την απόφαση της 18.1.2007 «AlsayedAllaham κατά Ελλάδος», το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχεται ότι, σε περιπτώσεις πλημμελούς διερεύνησης καταγγελιών κατά αστυνομικών, το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται σε βάρος του εγκαλουμένου κράτους. Το επιχείρημα αυτό είχε επικαλεσθεί και ο ΣτΠ σε Ειδική Έκθεση για την πειθαρχική διερεύνηση καταγγελιών σε βάρος αστυνομικών.

Η Διοίκηση δεν αποδέχεται τις προτάσεις του ΣτΠ

Με αφορμή αναφορά ανέργου, ο ΣτΠ επισήμανε στα συναρμόδια Υπουργεία ότι, λόγω έλλειψης νόμου που να χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ΚΕΚ ως εισόδημα, αυτό δεν πρέπει να υφίσταται φορολογικές κρατήσεις. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δεν αποδέχθηκε τις επισημάνσεις της Αρχής, το δε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δεν απάντησε στο σχετικό έγγραφο.
Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Αυτοψίες

Κλιμάκιο του ΣτΠ πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους κράτησης αλλοδαπών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Μεταγωγών Κρατουμένων (Διαβατά), όπου είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει εικόνα για τις συνθήκες κράτησης και να συνομιλήσει με κρατουμένους. Τα συμπεράσματα της αυτοψίας αποτέλεσαν αντικείμενο συνάντησης με το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης.

Εκδηλώσεις - Ημερίδες

H Βοηθός Συνήγορος του Κύκλου Ποιότητας Ζωής κυρία Χρύσα Χατζή:

 • Συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στις 30.1.2007 στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: υπεύθυνος διάλογος για την έγκυρη προστασία και ενημέρωση των πολιτών». Αναφέρθηκε στην πρόσφατη εμπειρία της Αρχής και στις αναφορές που διερευνήθηκαν μετά τη σύνταξη της σχετικής ειδικής έκθεσης το 2003 (DOC - 924Kb). Ανέπτυξε επίσης τις προτάσεις του ΣτΠ (PDF - 291Kb) για την άμβλυνση των προβλημάτων που ανέκυψαν από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.3431/06).
 • Παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Ο Συνήγορος του Πολίτη και η Ποιότητα Ζωής» στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικοί επιστήμονες του Κύκλου Ποιότητας Ζωής:

 • Συμμετείχαν σε ημερίδα διαλόγου που διοργάνωσαν το δίκτυο Μεσόγειος SOS και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, με την υποστήριξη του ΤΕΕ, και αντικείμενο το σχέδιο νόμου περί αιγιαλού και παραλίας (PDF - 86Kb) .
 • Eπισκέφτηκαν, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, το 6ο Λύκειο Αιγάλεω και ενημέρωσαν τους μαθητές για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναδεικνύουν οι υποθέσεις που χειρίζεται ο ΣτΠ.

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κύριος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε στις 28.2.2007 σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κάρολος Παπούλιας στο Προεδρικό Μέγαρο για παιδιά από οικοτροφεία και στέγες παιδικής προστασίας της Αττικής.

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε ως ομιλητής:

 • σε εκδήλωση του προγράμματος «Η γλυκιά περιπέτεια της εφηβείας» που διεξήχθη με τη συνεργασία έξι σχολείων της Ανατολικής Αττικής (18/1)
 • σε συνέδριο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, που αναπτύσσεται στη Θράκη, παίρνοντας μέρος σε συζήτηση για τα Κέντρα Στήριξης και τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων (10/2)
 • στο Ζ’ Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του προγράμματος συνεργαζόμενων σχολείων UNESCO, με θέμα «Δικαιώματα του Παιδιού», όπου συμμετείχαν περίπου 300 μαθητές από 21 σχολεία (23/2)
 • σε ημερίδα του Ομίλου Εθελοντών με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού σήμερα» (3/3)
 • σε ημερίδα που διοργάνωσε η Νομαρχία Βόλου με θέμα «Όταν τα παιδιά δεν παίζουν»  (9/3),
 • σε ημερίδα του ΕΚΚΕ με θέμα «Η ευημερία των παιδιών στην Ευρωπαϊκή πολυπολιτισμική κοινωνία», παίρνοντας μέρος σε στρογγυλή τράπεζα σχετικά με το ρόλο των κοινωνικών φορέων (23/3)
 • σε σεμινάρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς υπεύθυνους προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (26/1, 30/1, 5/3).

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στελέχη του Συνηγόρου του Παιδιού:

 • Φωτογραφεία από την επίσκεψηΔιοργάνωσαν επισκέψεις και ομαδικές συζητήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Αττική (1ο Λύκειο Παλλήνης, 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης Πειραιά, 1ο Λύκειο Πειραιά, 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων, 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας, Ενιαίο Ειδικό Λύκειο Ηλιούπολης, 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 11ο Γυμνάσιο Πειραιά, Γυμνάσιο και Λύκειο Αναβύσσου, 10ο Δημοτικό Σχολείου Ασπροπύργου, προπαρασκευαστικό τμήμα για μαθητές Ρομά), στην Εύβοια (Λύκειο Αμαρύνθου), στην Πελοπόννησο (Γυμνάσιο και Λύκειο Κυπαρισσίας), στη Μαγνησία (ΕΠΑΛ / ΤΕΕ Βόλου, 1ου Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Βόλου) στη Θεσσαλονίκη (3ο Γυμνάσιο Νεάπολης, 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, 3ο Γυμνάσιο Κορδελιού) και στη Θράκη (Γυμνάσια Ίασμου και Σαπών στο νομό Ροδόπης, Εχίνου στο νομό Ξάνθης).
 • Επισκέφτηκαν τους παρακάτω χώρους, όπου συνομίλησαν με στελέχη και παιδιά: Στέγη του Ιδρύματος Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος Αθήνας, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Θηλέων Πειραιά, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ΜΕΛΙΣΣΑ Θεσσαλονίκης, Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας Βόλου, Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Νέας Ιωνίας Βόλου, Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων των Κέντρων Στήριξης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων στην Ξάνθη, τη Γλαύκη και τη Σμύνθη του Νομού Ξάνθης, τον Ίασμο και τις Σάπες του Νομού Ροδόπης.

 

Συναντήσεις εργασίας - Επισκέψεις

 • Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας, ο ΣτΠ διοργάνωσε στις 15.2.2007 συνάντηση εργασίας με θέμα Ένταξη μεταναστών και μηχανισμοί διαμεσολάβησης και διαβούλευσης και στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας μεταξύ διοίκησης, διαμεσολαβητικών αρχών και μεταναστευτικών οργανώσεων των δύο χωρών σε θέματα ένταξης μεταναστών. Η συνάντηση κάλυψε τρεις επί μέρους θεματικές ενότητες: α) κοινοτικές και εθνικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης, β) πρακτικές και πρότυπα διαμεσολάβησης των δύο ΣτΠ και των Δήμων Αθήνας & Άμστερνταμ, γ) ρόλος των μεταναστευτικών οργανώσεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη δημόσια διαβούλευση για τη μεταναστευτική πολιτική στις χώρες υποδοχής.
 • Στις 27.2.2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας επιστημόνων του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού με την Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών
 • Στις 9.1.2007, η Βοηθός Συνήγορος κυρία Καλλιόπη Σπανού και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με στελέχη της ΕΥΔΑΠ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τεχνικά θέματα (τεχνικός έλεγχος και ασφάλεια φρεατίων, υδρομετρητές, διαρροές, συνδέσεις), καθώς και ζητήματα τιμολόγησης, χρέωσης, αποζημιώσεων, και έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης. Πολλά από τα θέματα αυτά συζητήθηκαν και στο ευρύτερο πλαίσιο του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή.
 • Στις 22.3.2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού κου Γιώργου Μόσχου και του Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην οποία συζητήθηκε η συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών σε θέματα προστασίας ανηλίκων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ίντερνετ και δημοσιοποίησης οδηγιών που αφορούν το παιδί και τη νέα τεχνολογία

 

Διεθνή

Φωτογραφία απο την επίσκεψη στα γραφεία της Αρχής του Ταϊλανδού επικεφαλήΤην 22.3 επισκέφθηκε τα γραφεία της Αρχής ο επικεφαλής του αντίστοιχου τομέα Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Διαμεσολαβητή της Ταϊλάνδης και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Αρχής από εκπρόσωπο του σχετικού Κύκλου


Στις 12.1 ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στο Στρασβούργο στη συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC).

Ο Συνήγορος του Πολίτη κύριος Γιώργος Καμίνης συμμετείχε:

 • Στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) που έγινε στο Στρασβούργο στις 21-23 Φεβρουαρίου. Το θέμα της ομιλίας του ήταν «All human beings are born free & equal in dignity and rights».
 • Στη Συνάντηση των Ευρωπαίων Ombudsmen που διοργάνωσαν στις 10-11 Ιανουαρίου στο Βερολίνο το Διεθνές Ινστιτούτο Ombudsmen, τα Ευρωπαϊκά Εθνικά Ιδρύματα για την Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή