Δικαιώματα παιδιών-φιλοξενούμενων σε ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δικαιώματα παιδιών-φιλοξενούμενων σε ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε σημαντικό αριθμό αναφορών σχετικά με προβλήματα που δημιουργούνται σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και αφορούν την αντιμετώπιση των γονέων που δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου και προέβη στην έκδοση εγκυκλίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αρμόδιους και για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου) προς τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην έκδοση αντίστοιχου εγγράφου για τους βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις μονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων, από φορείς ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, ο Συνήγορος ζήτησε και πέτυχε να διευκρινιστούν θέματα όπως η επικοινωνία γονέα-τέκνου στο χώρο του σταθμού/μονάδας, η ενημέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, και η παραλαβή του παιδιού από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλειά του. Η μέριμνα του προσωπικού των δημοτικών ή ιδιωτικών σταθμών αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του, χωρίς να ευνοεί τυχόν ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή