Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη στο νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη στο νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνέχεια της πολυετούς ενασχόλησής του με θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή και φοίτηση παιδιών σε δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή ως υπηρεσίες των δήμων, συνεργάστηκε με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και υπέβαλε σειρά προτάσεων, με στόχο την βελτίωση των προβλέψεων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των σταθμών αυτών. Το Υπουργείο δέχθηκε τις προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής και τις ενέταξε στο νέο Πρότυπο Κανονισμό που εκδόθηκε με την ΚΥΑ αριθμ.41087/29-11-2017/ΦΕΚ Β 4249/5-12-2017. Ειδικότερα, σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προβλέψεις τις οποίες είχε προτείνει ο Συνήγορος, σχετικά με: την εγγραφή και φοίτηση παιδιών που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, την εξαίρεση της δημοτικότητας από το σύστημα μοριοδότησης για την εγγραφή, την απαγόρευση εξαίρεσης του δικαιώματος φιλοξενίας παιδιών μη αυτοεξυπηρετούμενων ως προς την ατομική τους υγιεινή, την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά (εφόσον αυτά είναι αδύνατο να προσκομισθούν) παιδιών ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, τα κριτήρια επιβολής τροφείων με εύλογο και συμβολικό χαρακτήρα που να γνωστοποιούνται πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, την απαγόρευση επιβολής λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας, προσβολής της προσωπικότητας ή/και σωματικής τιμωρίας των παιδιών από το προσωπικό, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, για παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις (με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα) από Νοσηλευτή/τρια (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το σταθμό), σε συνεργασία με τον/την Παιδίατρο του σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή