Αναβαθμολόγηση γραπτών μαθητριών και μαθητών στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα σχολεία

Αναβαθμολόγηση γραπτών μαθητριών και μαθητών στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα σχολεία

Περιγραφή

Γονέας διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την βαθμολόγηση του γραπτού του τέκνου του το οποίο συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις σε πρότυπο σχολείο τον Ιούνιο 2018.
Πιο συγκεκριμένα, το παιδί στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας βαθμολογήθηκε με 13 από τον πρώτο και με 17 από τον δεύτερο βαθμολογητή. Ως εκ τούτου, το γραπτό δόθηκε για αναβαθμολόγηση και βαθμολογήθηκε με 9. Στη συνέχεια, το γραπτό βαθμολογήθηκε σύμφωνα με την ΥΑ 30813/Δ6/2018, με αποτέλεσμα ο τελικός βαθμός αναβαθμολόγησης του γραπτού να προκύψει από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που ήταν πλησιέστερος του τρίτου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σε ανάλογες περιπτώσεις, πρότεινε την τροποποίηση της προαναφερόμενης πρόβλεψης, προκειμένου ο τελικός βαθμός για την εισαγωγή σε πρότυπο γυμνάσιο, που προκύπτει από αναβαθμολόγηση, να εναρμονιστεί με τη ρύθμιση που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών ή των επαγγελματικών λυκείων.

Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε συνεδρίασή της αποφάσισε την αποδοχή και συμπερίληψη των προτάσεων του Συνηγόρου, συνακόλουθα δε η εκδοθείσα υπουργική απόφαση, σχετικά με τον τρόπο αναβαθμολόγησης των γραπτών των μαθητών για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα σχολεία, αναφέρει -μεταξύ άλλων- ότι στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο τελικός βαθμός γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή