Παιδιά διαζευγμένων μπορούν να ασφαλιστούν στον ασφαλιστικό φορέα του γονέα που έχει επιμέλεια, χωρίς συναίνεση του άλλου γονέα

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Παιδιά διαζευγμένων μπορούν να ασφαλιστούν στον ασφαλιστικό φορέα του γονέα που έχει την επιμέλεια, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα

Περιγραφή

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.- Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ) έκανε δεκτό αίτημα μεταβολής του ασφαλιστικού φορέα ανηλίκων, το οποίο είχε αρχικά απορρίψει με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή κανόνων δικαίου. Ειδικότερα, επέτρεψε σε διαζευγμένη μητέρα, που είχε την επιμέλεια των παιδιών της, να τα διαγράψει από το Ε.Τ.Α.Α. (ταμείο ασφάλισης του πατέρα), προκειμένου να τα ασφαλίσει στο δικό της φορέα (ΟΠΑΔ), χωρίς τη συναίνεση του πρώην συζύγου, ο οποίος καθιστούσε την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών του από το παραπάνω ταμείο άνευ περιεχομένου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή