Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου

Περιγραφή

Κατόπιν αναφοράς γονέων, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας να απαλειφθούν από το Κανονισμό του σχολείου όροι που θεωρούσε καταχρηστικούς και απρόσφορους.

Ύστερα από μελέτη της υπόθεσης, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι οι διατάξεις του Kανονισμού διέπονταν πράγματι από υπέρμετρη αυστηρότητα και αοριστία ως προς τις ποινές και τον πειθαρχικό έλεγχο των μαθητών.

Η ΑΠΔΠΧ εξέδωσε απόφαση περί ορθής λειτουργίας αρχείου ιατρικών δεδομένων στο σχολείο και εκείνο θέσπισε νέο Κανονισμό Λειτουργίας 2010-2011, όπου ενσωματώνονται οι παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, του Γραφείου Εκπαίδευσης και της ΑΠΔΠΧ.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή