Μεταγραφή αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιού ομόφυλου ζεύγους

Μεταγραφή αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιού ομόφυλου ζεύγους

Περιγραφή

Το παιδί γεννήθηκε σε χώρα όπου αναγνωρίζεται ο γάμος ομοφύλων, οπότε στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του είχαν καταγραφεί, ως γονείς του τέκνου, η Ελληνίδα μητέρα που το γέννησε και η αλλοδαπή σύζυγός της.
Για την ένταξη του παιδιού στην οικογενειακή μερίδα της Ελληνίδας μητέρας του, προϋπόθεση είναι η μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής του από το αρμόδιο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Το Ειδικό Ληξιαρχείο και η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Υπουργείου Εσωτερικών, υποστήριζαν ότι ο γάμος ομόφυλων έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική δημόσια τάξη, επομένως δεν μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία του σε ληξιαρχικά βιβλία, αλλά άφησαν περιθώριο διερεύνησης της πιθανότητας μεταγραφής της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, με τα στοιχεία του ενός γονέα -της ελληνίδας μητέρας που γέννησε το τέκνο- ως τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του (και μη αναγνωρισμένου από πατέρα). Ωστόσο, τελικά αρνήθηκαν την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης, όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε διπλό επώνυμο και των δύο -ίδιου φύλου- γονέων του.
Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, μετά την εισαγωγή στην Ελλάδα του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης που απευθύνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια, η διοίκηση θα χρειαστεί να επανεξετάσει την άποψή της για την αντίθεση του γάμου ομόφυλων με την ημεδαπή δημόσια τάξη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλει να μεταγράψει την αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γέννησης, κατά το μέρος που αφορά τον Έλληνα γονέα, ώστε να κατοχυρωθεί ο οικογενειακός (βιολογικός και νομικός) δεσμός του παιδιού με τη μητέρα που το γέννησε, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια του τέκνου, έστω με την καταχώρηση απλού επωνύμου (αυτού της Ελληνίδας μητέρας, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του και μη αναγνωρισμένου από πατέρα).
Σε συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου, το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Με την υπ’αρ.201/2018 Γνωμοδότηση, το ΝΣΚ συντάσσεται με την πρόταση του Συνηγόρου για την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατά το μέρος που αφορά τον Έλληνα γονέα, με καταχώρηση, ως επωνύμου του τέκνου, αυτού της (Ελληνίδας) μητέρας που το γέννησε.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή