Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων

Περιγραφή

Ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκων παραμένει υποβαθμισμένος και ελάχιστα εφαρμόζεται στη χώρα μας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε έκθεσή του προς τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμοδίων υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προτείνει τη νομοθετική αναμόρφωση και ενίσχυση του θεσμού, την επίσπευση της δημιουργίας «Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Οικογενειών» και τη λήψη οργανωτικών μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας για τη διάδοση και για τη διασφάλιση προδιαγραφών ποιότητας κατά την εφαρμογή του.

Είναι πλέον γνωστές και ευρύτατα καταγεγραμμένες οι αρνητικές συνέπειες του ιδρυματισμού στην ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών ενώ και κατά τις επιταγές των διεθνών συμβάσεων και της εθνικής νομοθεσίας η αναδοχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προτιμητέα επιλογή έναντι της ιδρυματικής φροντίδας για παιδιά που χρειάζεται να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η Αρχή επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον μάλιστα, το κόστος της ανάδοχης φροντίδας είναι πολύ χαμηλότερο έναντι της φιλοξενίας ανηλίκων σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή