Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας για χορήγηση υποτροφίας του ΙΚΥ

Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας για χορήγηση υποτροφίας του ΙΚΥ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορά από μητέρα τέκνου, το οποίο διεκδίκησε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ως μέλος ευπαθούς κοινωνικής ομάδας. Η μητέρα από τη διάζευξη ασκούσε αποκλειστικά το σύνολο της γονικής μέριμνας του παιδιού, με βάση σχετική δικαστική απόφαση.
Σύμφωνα με τον ορισμό της ΥΑ 64833/Ζ1/2018, ως μονογονεϊκή οικογένεια -για τον σκοπό χορήγησης υποτροφίας- αναγνωρίζεται η «οικογένεια με παιδιά εκτός γάμου, αναγνωρισμένα ή μη, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη, ή όπου ο ένας γονέας έχει αποβιώσει». Η περίπτωση του παιδιού, που είχε γεννηθεί μέσα σε γάμο, αλλά μόνο ο ένας γονέας του ασκούσε το σύνολο των καθηκόντων και δικαιωμάτων της γονικής μέριμνας, χωρίς να έχει αποβιώσει ο άλλος, δεν ενέπιπτε σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Αυτό δεν εμφανίζεται συνεπές με την αληθή βούληση του νομοθέτη, να μοριοδοτήσει τα παιδιά τα οποία ανατρέφονται από έναν μόνο γονέα.
Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά η υφιστάμενη διάταξη στην κρινόμενη περίπτωση, ενώ περαιτέρω πρότεινε προς τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, αφενός, Οικονομίας και Ανάπτυξης, αφετέρου, την αντικατάσταση του ορισμού μονογονεϊκής οικογένειας, συνδέοντας την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας με την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας των παιδιών από έναν γονέα (είτε εν τοις πράγμασι είτε μετά από δικαστική ανάθεση).
Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. του ΙΚΥ να ευθυγραμμιστεί με την πρόταση του Συνηγόρου και να υιοθετήσει το κριτήριο της έλλειψης δεύτερου γονέα που να ασκεί το σύνολο της γονικής μέριμνας. Το ΔΣ αποδέχθηκε την Εισήγηση του Προέδρου και ανακοίνωσε ότι θα την εφαρμόσει κατά την εξέταση των ενστάσεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή