Χωρισμός νεογέννητων από τις μητέρες λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων ταυτότητας

Χωρισμός νεογέννητων από τις μητέρες λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων ταυτότητας

Περιγραφή

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορές σχετικά με νεογέννητα βρέφη, τα οποία δεν αποδίδονταν στις μητέρες που στερούνταν ταυτοποιητικών εγγράφων, κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, μετά τον τοκετό. Τα βρέφη παρέμεναν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια τοποθετούνταν σε ίδρυμα, για φιλοξενία, όπου η παραμονή τους χρόνιζε. Ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να ενεργήσει, ώστε να μην διακόπτεται ο βιολογικός και νομικός δεσμός του βρέφους με τη μητέρα που το γέννησε και να υποβοηθείται η τελευταία στη διαδικασία έκδοσης ταυτοποιητικών εγγράφων. Ο ν.4554/2018, που ψηφίστηκε στη συνέχεια, περιλαμβάνει ρυθμίσεις, για την καταγραφή των γεννήσεων από μητέρες χωρίς ταυτοποιητικά έγγραφα εντός των νοσοκομείων και για τη ληξιαρχική καταχώρησή τους, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην πρακτική απομάκρυνσης των νεογέννητων από τις μητέρες τους, λόγω μόνο της έλλειψης εγγράφων ταυτοποίησης των τελευταίων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή