Επανένωση αλλοδαπών ανηλίκων, που φιλοξενούνταν σε δομή προστασίας, με την αποφυλακισμένη μητέρα τους

Επανένωση αλλοδαπών ανηλίκων, που φιλοξενούνταν σε δομή προστασίας, με την αποφυλακισμένη μητέρα τους

Περιγραφή

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), που ασχολείται με την στήριξη φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών, προσέφυγε στην Αρχή, λόγω κωλύματος στην επικοινωνία και επανασύνδεση αποφυλακισμένης αλλοδαπής μητέρας με τα δυο ανήλικα τέκνα της, τα οποία -κατά τον χρόνο της κράτησής της- φιλοξενούνταν σε δομή παιδικής προστασίας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
Η διερεύνηση της υπόθεσης κατέδειξε ότι το πρόβλημα οφειλόταν καταρχήν σε σφάλματα και ελλείψεις κατά την εγγραφή των δύο γεννημένων στην Ελλάδα νηπίων στο ληξιαρχείο, ενώ ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα ήταν η εκπνοή της προθεσμίας που είχε λάβει η μητέρα για να αποχωρήσει από τη χώρα, με αποτέλεσμα την παράνομη διαμονή της. Εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων, η εισαγγελία απέρριπτε την αίτηση επανένωσης, και η αρμόδια προξενική αρχή δεν χορηγούσε ταξιδιωτικά έγγραφα στην οικογένεια, ώστε να επιστρέψει στη χώρα της.
Ο Συνήγορος κατηύθυνε τη ΜΚΟ στις αναγκαίες ενέργειες (διοικητικές και δικαστικές) για την τακτοποίηση της αστικής κατάστασης των ανηλίκων, αλλά και την προσωρινή νομιμοποίηση της παρουσίας της μητέρας στην Ελλάδα. Ζήτησε επίσης τη συνδρομή της Πρεσβείας και του Συνηγόρου του Πολίτη της χώρας καταγωγής της αλλοδαπής, ώστε να χορηγηθεί προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο στο μικρότερο παιδί, αλλά και να ενεργοποιηθεί υποστηρικτικά η κοινωνική υπηρεσία μετά την επιστροφή της οικογένειας. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, έγινε δεκτή, στο πλαίσιο εντατικής συνεργασίας με την αρμόδια ελληνική εισαγγελική αρχή, πρόταση της Αρχής για εξέταση DNA.
Κατόπιν των διαμεσολαβητικών αυτών παρεμβάσεων: 1) δόθηκε εντολή για την άμεση αλλά και υποστηριζόμενη επανασύνδεση της οικογένειας, 2) η Αρχή παρέσχε κατευθύνσεις για την κατά το δυνατό επιτάχυνση της διαδικασίας διόρθωσης της αστικής κατάστασης του μικρότερου παιδιού, με στόχο την έγκαιρη αποχώρηση από την Ελλάδα, ακόμη και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των αλλοδαπών αρχών στην πρόταση χορήγησης προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή