Η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ: Συμπεράσματα δημόσιας διαβούλευσης και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Παιδιού διαπίστωσε ότι δεν υφίσταντο νομοθετικές προβλέψεις σε ισχύ για την είσοδο ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ και τη χρήση των υπηρεσιών τους. Κρίνοντας ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών, έτσι ώστε να αποκομίζεται το μέγιστο των ωφελημάτων με το ελάχιστο της διακινδύνευσης της ψυχοσωματικής υγείας και ομαλής ανάπτυξης και εξέλιξής τους, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με στόχο τη περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος και τη διατύπωση θεσμικών προτάσεων. Μετά την ολοκλήρωση του ανοικτού διαλόγου, συνέταξε κείμενο με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν, το οποίο απεστάλη στα συναρμόδια Υπουργεία και στη Βουλή των Ελλήνων και κοινοποιήθηκε στους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή