Παιδιά μεταναστών και Δημοτολόγια: πιστοποίηση αστικής και δημοτικής κατάστασης ανηλίκων αλλοδαπών

Δελτίο Τύπου: Παιδιά μεταναστών και Δημοτολόγια: πιστοποίηση αστικής και δημοτικής κατάστασης ανηλίκων αλλοδαπών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε πόρισμα με προτάσεις προς τη Διοίκηση, σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών ανηλίκων που ζουν στην Ελλάδα. Οι προτάσεις αφορούν κυρίως τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται εδώ και δεν μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό γέννησης, αλλά μόνο ληξιαρχική πράξη γέννησης, που συχνότατα δεν επαρκεί ως δικαιολογητικό σε δημόσιες υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα η Αρχή προτείνει την έκδοση εγκυκλίου, βάσει της οποίας οι υπηρεσίες να δέχονται τη ληξιαρχική πράξη ως πιστοποιητικό γέννησης και τη δημιουργία ειδικού δημοτικού μητρώου αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων, στο οποίο η εγγραφή να εξομοιώνεται με την εγγραφή σε δημοτολόγιο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή