Κατάσχεση μισθού υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για την είσπραξη της διατροφής των ανήλικων τέκνων

Κατάσχεση μισθού υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για την είσπραξη της διατροφής των ανήλικων τέκνων

Περιγραφή

Ο ΟΑΕΔ αρνούνταν να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνταν από αυτόν, ως τρίτο, στα χέρια του οποίου βρισκόταν ο μισθός, πριν την καταβολή στον τραπεζικό τους λογαριασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθού των υπαλλήλων του, σε εφαρμογή του άρ.27 παρ.1 Ν.4144/2013. Ο Συνήγορος διευκρίνισε ότι ο ίδιος νόμος (άρ.27 παρ.2 Ν.4144/2013) προβλέπει τη διαδικασία, με την οποία πραγματοποιείται -για την ικανοποίηση απαιτήσεων κατά άλλων- κατάσχεση στα χέρια του ΟΑΕΔ, ως τρίτου. Επειδή ο ΟΑΕΔ επέμενε στην άρνησή του, ο Συνήγορος ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας που συντάχθηκε με την άποψη του Συνηγόρου. Ο ΟΑΕΔ εξακολούθησε να υποστηρίζει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει την κατάσχεση του μισθού των υπαλλήλων του, αλλά αντιλαμβανόμενος, το κοινωνικό πρόβλημα, που δημιουργούσε η άρνησή του, στα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του, ισχυρίστηκε ότι η διάταξη που θεσπίζει το ακατάσχετο των λογαριασμών του ΟΑΕΔ αντιβαίνει στο άρ.21 του Συντάγματος, για την προστασία της οικογένειας, και επομένως δεν πρέπει να εφαρμοστεί, όσον αφορά τις απαιτήσεις διατροφής ανήλικων τέκνων των υπαλλήλων του. Παρά το εσφαλμένο σκεπτικό του, ωστόσο, δέχθηκε να προβαίνει στη δήλωση τρίτου, ως εργοδότης, στις περιπτώσεις κατάσχεσης μισθού υπαλλήλων του για την είσπραξη διατροφής των ανήλικων τέκνων, εφαρμόζοντας στην πράξη τη διάταξη που εξαρχής ο Συνήγορος υποστήριζε ότι πρέπει να εφαρμοστεί.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή