Έκθεση 2018 - Τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα

Έκθεση 2018 - Τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα

Περιγραφή

Η παρούσα έκθεση απεικονίζει τις κύριες δραστηριότητες, τις θεσμικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν έτος καθώς και τις κυριότερες παρατηρήσεις του Συνηγόρου σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται, με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τις διάφορες επισκέψεις καθώς και από τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Δίκτυο. Παράλληλα, επιχειρείται μία αποτύπωση της συνολικής κατάστασης και περιγράφονται οι κυριότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τομέα της προστασίας των παιδιών που μετακινούνται κατά το 2018.

Ξεφυλλίστε την "Έκθεση 2018 - Τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα" ηλεκτρονικά

Δείτε "Έκθεση 2018 - Τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα" σε pdf

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή