Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης μαθήτριας Λυκείου

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης μαθήτριας Λυκείου, δεκαέξι χρόνια μετά, με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από παππού δεκαπεντάχρονης μαθήτριας, η επιμέλεια της οποίας του είχε ανατεθεί με δικαστική απόφαση (συγγενική αναδοχή), για να μην εμποδιστεί η φοίτησή της στο Λύκειο από την έλλειψη ληξιαρχικής πράξης γέννησής της. Ο Συνήγορος επικοινώνησε με το σχολείο και επιβεβαίωσε ότι η μαθήτρια θα γινόταν δεκτή στην τάξη της χωρίς αυτό το δικαιολογητικό, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί αφορούσε την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Η μαθήτρια είχε γεννηθεί μέσα σε γάμο, όμως ο βιολογικός πατέρας της δεν ήταν ο σύζυγος της μητέρας, με αποτέλεσμα κατά τη γέννηση αυτή να αποκρύψει τον γάμο και το παιδί να φέρει το επώνυμο της, χωρίς στοιχεία πατέρα, στην Βεβαίωση Γέννησης που συνέταξε το Νοσοκομείο. Αργότερα, πέθανε ο βιολογικός πατέρας της μαθήτριας, η μητέρα την εγκατέλειψε στη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς τής πατρικής γραμμής, που πέτυχαν την έκδοση δικαστικής απόφασης, που βεβαίωνε το γεγονός της γέννησης και τα στοιχεία του βιολογικού πατέρα (υιού τους), με σκοπό τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης της εγγονής τους. Ωστόσο, δεκαπέντε χρόνια μετά τη γέννησή της, η μαθήτρια δεν διέθετε ακόμη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Για την χορήγηση της Βεβαίωσης Γέννησης, η Μαιευτική Κλινική ζητούσε την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της μητέρας, το οποίο το ΚΕΠ αρνηθηκε να χορηγήσει επικαλούμενο αβάσιμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων της μητέρας. Ο Συνήγορος επικοινώνησε με το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου, όπου βρισκόταν η οικογενειακή μερίδα της μητέρας, διευκρινίζοντας τα πραγματικά περιστατικά, οπότε ο Δήμος απέστειλε το αναγκαίο δικαιολογητικό στον κηδεμόνα της ανήλικης.
Παρά ταύτα, το Ληξιαρχείο εξακολουθούσε να μην συντάσσει την απαιτούμενη πράξη, που βεβαίωνε το γεγονός της γέννησης, με σκοπό την σύνταξη της σχετικής ληξιαρχικής πράξης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο παππούς δεν ήταν αρμόδιος να προσκομίσει την Βεβαίωση Γέννησης του Νοσοκομείου.
Ο Συνήγορος εξήγησε στο Ληξιαρχείο ότι ο νόμος προσδιορίζει τους υπόχρεους, όμως δεν αποκλείει άλλους τυχόν δικαιούμενους να προβούν στη δήλωση. Επειδή το Ληξιαρχείο επέμενε στην άρνησή του να δεχθεί την Βεβαίωση Γέννησης, που προσκόμιζε ο παππούς της μαθήτριας, ο Συνήγορος διαβίβασε Έκθεση προς τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, στη Μαιευτική Κλινική του οποίου γεννήθηκε αυτή, και ζήτησε να αποσταλεί η Βεβαίωση αυτή στο Ληξιαρχείο από το ίδιο το Νοσοκομείο, δεδομένου ότι η Διεύθυνσή του είναι επίσης υποχρεωμένη να δηλώσει γέννηση νεογνού (άρ.23 ν.344/1976), ενέργεια που έγινε με αποτέλεσμα το Ληξιαρχείο να καταχωρήσει στα βιβλία του τη γέννηση της μαθήτριας δεκαέξι χρόνια μετά το γεγονός.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή