Μη εγγραφή και μη προαγωγή στην επόμενη τάξη ανήλικων αλλοδαπών μαθητών, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά εγγραφής

Μη εγγραφή και μη προαγωγή στην επόμενη τάξη ανήλικων αλλοδαπών μαθητών, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά εγγραφής

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι αριθμός αλλοδαπών μαθητών, που φοιτούν σε Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, δεν προάγονται στην επόμενη τάξη, παρόλο που πληρούν τις προϋποθέσεις της επαρκούς φοίτησης, εξαιτίας ελλείψεων σε δικαιολογητικά εγγραφής. Κατόπιν τούτου, η Αρχή έλαβε απόφαση διενέργειας Αυτεπάγγελτης Έρευνας. Στο πλαίσιο αυτής παρενέβη με σειρά εγγράφων προς το αρμόδιο Υπουργείο, έλαβε μέρος σε σχετική συνάντηση και κατέληξε σε σύνταξη πορίσματος με στόχο την άρση της διαπιστωθείσας παραβίασης του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή