Τα δικαιώματα του παιδιού σε συνθήκες κρίσης συζητά ο Συνήγορος του Πολίτη με την ομάδα εφήβων συμβούλων του

Τα δικαιώματα του παιδιού σε συνθήκες κρίσης συζητά στις 10-11 Δεκεμβρίου ο Συνήγορος του Πολίτη με την ομάδα εφήβων συμβούλων του

Ο τρόπος που βιώνουν τα παιδιά την οικονομική και κοινωνική κρίση, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου και οι νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού θα είναι τα κεντρικά θέματα της 3ης συνάντησης της ομάδας εφήβων  συμβούλων, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Την ομάδα έχει συγκροτήσει ο Συνήγορος του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού προκειμένου να ακούει συστηματικά τις απόψεις των ανηλίκων για θέματα προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή