Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης παιδιών

Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης παιδιών

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε σε Διακρατική Συνάντηση για την Προστασία των Παιδιών Θυμάτων Διακίνησης και Εκμετάλλευσης, η οποία διεξήχθη στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ, την Terre des Hommes και άλλες διεθνείς οργανώσεις, με την χρηματοδότηση της Ε.Ε. και με τη συμπαράσταση του Υπουργείου Εξωτερικών. Συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, προξενικών αρχών, δημοσίων υπηρεσιών παιδικής προστασίας, αστυνομικών διευθύνσεων, εισαγγελικών αρχών και άλλων αρμοδίων οργανισμών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Τον Συνήγορο του Πολίτη εκπροσώπησε ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος.

 Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, σημαντικός αριθμός παιδιών, κυρίως Ρομά, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., διακινούνται σε Ελληνικές πόλεις, με στόχο την εκμετάλλευσή τους (μέσω επαιτείας, διάπραξης μικροκλοπών και ενίοτε πορνείας). Η ανταλλαγή ενημέρωσης και προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ανέδειξε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών των δύο χωρών. Συζητήθηκε επίσης η προοπτική εκπόνησης διακρατικής συμφωνίας για να διευκολύνεται η ανταλλαγή στοιχείων και ο ασφαλής επαναπατρισμός των παιδιών θυμάτων, με δεδομένο το γεγονός ότι στην Βουλγαρία λειτουργούν 7 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, φροντίδας και εκτίμησης για παιδιά - θύματα εκμετάλλευσης, και ανεπτυγμένα προγράμματα αναδοχής ανηλίκων.

Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν στην συνάντηση δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις ενέργειές τους με στόχο την εκπόνηση προτάσεων και πλαισίου συνεργασίας με τις Βουλγαρικές αρχές.

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή