Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των παιδιών στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης που διαιωνίζουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, καλεί τις κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού. Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 41 ανεξάρτητες αρχές από 34 χώρες της Ευρώπης, συμπλήρωσε φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και αναγνωρίζεται πλέον ως θεσμικός συνομιλητής των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα διασφάλισης δικαιωμάτων των παιδιών.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή