Μήνυμα του Συνηγόρου του Πολίτη με αφορμή τα 25 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μήνυμα του Συνηγόρου του Πολίτη με αφορμή τα 25 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στις 20 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Με αυτή την αφορμή ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι κατά τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, ιδίως όσων πλήττονται από την παρούσα οικονομική κρίση. Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης, μέσα από διυπουργική δέσμευση και συνεργασία, με μετρήσιμους στόχους, χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό παρακολούθησης.

Με την ευκαιρία της επετείου της Σύμβασης, δίνεται στη δημοσιότητα πρόσφατη Δημόσια Θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού με τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα» στην οποία μεταξύ άλλων, το Δίκτυο συστήνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ετοιμάσουν και να υιοθετήσουν ένα Εθνικό Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και να συμπεριλαμβάνουν στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες προτεραιότητες σχετικές με τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το υπέρτερο συμφέρον των παιδιών.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή