Σύνοψη παρεμβάσεων 2004-2007 του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Σύνοψη παρεμβάσεων 2004-2007 του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων

Περιγραφή

Με αφορμή επερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Συνήγορος του Παιδιού συνόψισε τις πρωτοβουλίες, θέσεις και παρεμβάσεις του σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων από το 2004 έως το 2007.

Ο Συνήγορος θεωρεί τα προβλήματα προστασίας των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων ως μείζονος σημασίας για το σεβασμό και την προσπάθεια υλοποίησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, έχει επισκεφθεί πλειάδα κέντρων υποδοχής, κέντρων κράτησης και όλους τους χώρους φιλοξενίας για ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία προσώπου, που έχει νόμιμα την ευθύνη τους. Ο Συνήγορος έχει συζητήσει με τους ίδιους τους ανηλίκους, καθώς και με επαγγελματίες που τους εξυπηρετούν, δημόσιους φορείς και μη-κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την υποστήριξή τους. Επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι κύριο μέλημα της Ελληνικής Πολιτείας πρέπει να είναι -σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ν.2101/92- οι ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι να μην αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο ως παραβάτες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αλλά ως δικαιούχοι προστασίας, με βάση τις ανάγκες και τα λοιπά εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την ανηλικότητά τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή